Google + รีวิว

กลยุทธ์การจัดการ Google และการได้รีวิวที่เพิ่มขึ้น

Facebook รีวิว

เรียนรู้วิธีการเพิ่มและจัดการรีวิว Facebook ของคุณเพื่อประโยชน์สูงสุด

คำอ้างอิงจากผู้ใช้บริการ

แทรกหน้าคำอ้างอิงจากผู้ใช้บริการ หรือวิดเจ็ตในเว็บไซต์ปัจจุบันของคุณเพื่อเพิ่มผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์มาเป็นลูกค้า

รีวิวเว็บไซต์

เราจัดการเข้าถึง ภาพลักษณ์ และการรับรู้ของลูกค้าคุณโดยรีวิวที่เหมาะสม เช่นความคิดเห็น, คำปรึกษา และอื่น ๆ

ทำไมคุณควรใส่ใจภาพลักษณ์ของคุณ

ภาพลักษณ์ของธุรกิจมักเป็นปัจจัยสำคัญเสมอสำหรับลูกค้าที่กำลังจะเลือกซื้อสินค้าอะไรบางอย่างบนตลาดออนไลน์ และเมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง ผู้บริโภคก็มักจะหันความสนใจไปหาธุรกิจที่มียอดรีวิวระดับ 5 ดาวอยู่เสมอ หรือถ้าเป็นการเสิร์ชบน Google ลำดับที่ 1 และ 2 ในหน้าแรกก็เป็นตัวเลือกแรกที่ผู้คนจะกดเข้าไปซื้อ และถ้าหากคุณต้องการจะยกระดับธุรกิจของคุณให้ยืนหนึ่งในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ การได้รีวิวระดับ 5 ดาวบนทุกแพลตฟอร์มจะทำให้โอกาสที่คุณจะขายได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ยกระดับให้บริการของคุณเหนือกว่าคู่แข่ง
เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณ
เพิ่มการเข้าชม ติดต่อ และยอดขาย
จัดการคำวิจารณ์ในแง่ลบโดยการตอบกลับอย่างมืออาชีพ
review us on facebook
infographic

บริการการจัดการภาพลักษณ์ธุรกิจ

เราช่วยจัดการภาพลักษณ์ให้กับลูกค้าทุกธุรกิจ ให้พวกเขามั่นใจว่าผู้คนจะมองเห็นถึงความมืออาชีพของพวกเขาแม้จะยังไม่เคยพบเจอ แต่การได้รีวิว 5 ดาวยังไม่ยากเท่ารักษาระดับการรีวิวให้คงไว้ที่ 5 ดาว เพราะฉะนั้นเราจึงแนะนำให้ลูกค้าของเราให้มีวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ลูกค้าเขียนรีวิวระดับ 5 ดาวโดยธรรมชาติ

เรายังกระตุ้นให้ลูกค้าของเราตอบกลับรีวิวเชิงลบ หรือรีวิวสั้นๆ อีกด้วยเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นว่าพวกเขาเป็นธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าและบริการของพวกเขาเอง และในส่วนของรีวิวปลอมต่างๆ เราก็พยายามที่จะแนะนำลูกค้าของเรานำออกโดยทันที เพราะมันอาจกลายเป็นอันตรายต่อพวกเขาเองได้