301 Redirect การเปลี่ยนเส้นทางของ URL แบบถาวร ซึ่งจะส่ง traffic จากเพจที่มีอยู่ไปยังหน้าที่สร้างขึ้นใหม่ ไม่เพียง 301 redirect จะส่งผู้เยี่ยมชม

ไปยัง URL ใหม่ แต่ 90-99 เปอร์เซ็นต์ยังส่งต่อ Link ที่ช่วยในการจัดอันดับหน้าเว็บ/การจัดอันดับ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นวิธีที่ดีกับเครื่องมือค้นหามากที่สุด

ในการนำพาผู้เยี่ยมชมไปยังหน้า URL ใหม่แทน 

คำอธิบายเกี่ยวกับ 301 Redirects

301 หมายถึง รหัสสถานะของ HTTP สำหรับประเภทของ redirect และสามารถแสดงได้โดยการเพิ่มโค้ดหลายบรรทัดลงในไฟล์ .htaccess บนเซิร์ฟเวอร์

ของคุณเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการ redirects เพื่อใช้บนเว็บไซต์ของคุณ

(301 สามารถแสดงเส้นทางของการติดตั้ง Apache Web Server ผ่านไฟล์ httpd.conf อย่างไรก็ตามการแก้ไขไฟล์ .htaccess มักเป็นวิธีที่มักใช้กันมากที่สุด)

 

301 Redirects VS 302 Redirects

เหมือนกับว่า 302 redirects มักมีจุดประสงค์เพื่อใช้เพียงชั่วคราว แต่ 301 redirects จะถูกใช้เมื่อต้องย้ายเพจอย่างถาวร ส่วน 302 redirects

เป็นการให้ user เข้าชมหน้าเว็บที่มี URL ปลายทางอันใหม่เท่านั้น แต่จะไม่เป็นการโอนการจัดอันดับ SEO ไปด้วย

ด้วยเหตุผลนี้ 301 redirects จึงกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ SEO เมื่อเราสร้างเพจใหม่ขึ้นมาแทนที่ของเดิม

ซึ่งก็มีเหตุผลหลายประการที่คุณอาจจะต้องเปลี่ยน 301 redirects 

1. คุณจะต้องเปลี่ยนโดเมนของเว็บไซต์และจะต้องการส่ง traffic ทั้งหมดไปยัง URLs ใหม่

2. คุณกำลังจะรวมทั้ง 2 เว็บไซต์เข้าด้วยกัน และต้องการให้แน่ใจว่าลิงก์ที่เสียแล้วจะถูก redirected ไปยังหน้าที่ถูกต้อง

3. คุณมี URL หลายรายการสำหรับหน้า home page ของคุณ เช่น http://www.example.com , http://www.example.com/home  และ/หรือ

http://www.home.example.com  ในกรณีนี้วิธีที่ดีที่สุดคือ การ redirect ลิงก์ของหน้าแรกทั้งหมดไปยังปลายทาง / URL ที่เป็น “Canonical” เพียงที่เดียว

301 Redirect ดำเนินการอย่างไร บน Apache Server

ในการดำเนินการ 301 redirect บน Apache Web Server คุณจะต้องแก้ไขไฟล์. htaccess บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ – ในการใช้ 301 redirect 

นเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ เช่น ISS หรือ NGINX คุณจะต้องติดต่อกับผู้ให้บริการโฮสติ้งของคุณ

นอกจากนี้,เซิร์ฟเวอร์จะต้องมีการติดตั้งโมดูล “mod_rewrite” บน Apache เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมักมีคุณลักษณะที่ติดตั้งโดยค่าเริ่มต้น

ไฟล์. htaccess เป็นไฟล์ที่ซ่อนอยู่ (แสดงโดย “.” ที่จุดเริ่มต้นของชื่อไฟล์) ใช้ในการแก้ไขไฟล์ซึ่งต้องลบ “.” ก่อน

จึงจะสามารถเปิดไฟล์ได้ด้วยโปรแกรม Text Editor ก่อนที่จะแก้ไขไฟล์นี้ อย่าลืมที่จะ save a copy ไว้ในกรณีที่อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้

ซึ่งทำได้ง่ายๆโดย duplicate แล้วเปลี่ยนชื่อ จากนั้นคุณก็จะมีไฟล์สำรองไว้

เพื่อเก็บไว้ใช้ได้ตลอดหากมีปัญหา เมื่อแก้ไขไฟล์อย่าลืมว่าต้องใช้เฉพาะโปรแกรมแก้ไขข้อความ(Text Editor) เท่านั้น

เช่น Notepad เนื่องจาก format อื่นๆ จะทำให้ code เกิดการ errors ได้

Mod_rewrite และ ReWriteEngine ใน Apache Server

เปิดใช้งานอย่างไร

เปิดใช้งาน ReWriteEngine โดยเพิ่มบรรทัดของ Code ไว้ในบรรทัดแรกสุดในไฟล์ . Htaccess ตามด้วย 

Options +FollowSymLinks

RewriteEngine on

บรรทัดเหล่านี้ของ code ต้องการใช้เพียงครั้งเดียว จากนั้นคุณก็เพิ่ม 301 redirects สำหรับ pages ต่างๆ ที่คุณต้องการได้เลย

Redirect ดำเนินการอย่างไร

Redirect หน้าเดียวไปยังอีกหน้าหนึ่ง:

Redirect 301 /retiredpage.html http://www.example.com/newpage.html

Redirect a whole directory to a new one:

RedirectMatch 301 ^/oldname/ http://www.example.com/newname/

Redirect a domain name URL to another:

RedirectMatch 301 ^(.*)$ http://www.xyz.com

Redirect several URLs to one canonical URL:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^xyz\.com [NC]

RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [L,R=301]

RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /([^/]+/)*(default|index)\.(html|php|htm)\ HTTP/ [NC]

RewriteRule ^(([^/]+/)*)(default|main|index)\.(html|php|htm)$ http://www.example.com/$1 [L,R=301]

 

ตัวอย่างด้านบนนี้ใช้สองบรรทัดแรก เพื่อ redirect เว็บที่ไม่ใช่ www. ไปยัง www.

สองบรรทัดในลำดับถัดมา คือ redirect code URL ต่างๆ ที่มีการอ้างอิงถึง html / php / htm หรือ default / main / index ไปยัง URL โฮมเพจของ Canonical

และที่ไม่มีการอ้างอิง เช่น www.example.com/html, www.example.com/default จะถูก redirected ไปยัง www.example.com

การดำเนินการ 301 redirect  ประเภทนี้คุณสามารถรวม URL หลายรายการไว้ในหน้าเดียวได้ เพื่อรองรับการจัดอันดับของหน้าอื่นๆ ด้วย

เมื่อดำเนินการสำเร็จแล้ว search engine จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการค้นหา จดจำ ใหม่อีกครั้งจากการ redirect จากนั้นจึงส่งต่อไปยัง link juice จาก page ก่อนหน้านี้